خانه / یهود شناسی / کتب یهود

کتب یهود

کتاب‌های تاریخی کتوویم

کتاب‌های تاریخی کتوویم

کتوویم شامل 13 کتاب مزامیر داوود، امثال سلیمان، ایوب، غزل غزل‌های سلیمان، روت، مراثی ارمیا، استَر، جامعه‌ی سلیمان، دانیال، عزرا، نَحَمیا و کتاب‌های اول و دوم تواریخ ایام می‌شود.

ادامه نوشته »

کتاب‌های انبیای متأخر

کتاب‌های انبیای متأخر

مطابق نسخه عبری و سنت یهودی، عهد قدیم به سه بخش تورات، انبیا و نوشته‌ها تقسیم می‌شود. بخش انبیا خود شامل دو بخش انبیای متقدم و انبیای متأخر می‌گردد. این مقاله به کتاب‌های انبیای متأخر می‌پردازد.

ادامه نوشته »