خانه / تاریخ یهود / افسانه قوم برگزیده / جایزه نوبل در خدمت قوم برگزیده

جایزه نوبل در خدمت قوم برگزیده

یهودیزه کردن نوبل قوم برگزیده

جنبش صهیونیزم در اواخر قرن نوزدهم توسط یک یهودی کافر (آتئیست) با نام بنیامین (تئودور) زئب هرتسل [تئودور هرتزل] پایه‌گذاری شد. هرتسل در نوشته‌های خود یهودیان را به پیروی از تورات، قوم برگزیده و برتر لقب می داد. او در سال‌های پایانی قرن نوزدهم (1897) در کنفرانسی در یکی از شهرهای سوئیس – بال – که نخستین همایش جنبش صهیونیزم در آن برگزار شد با برشمردن وجه تمایز یهودیان امتیازات خاصی را برای آن‌ها طلب کرد.

در طول دهه های گذشته صهیونیزم برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود در تمامی زمینه ها از جمله سیاسی، فرهنگی، تاریخ (سازی) و اقتصادی برنامه های طویل المدت و دقیقی را طراحی و اجرا کرده است. یکی از این برنامه های بسیار زیرکانه که با پشتوانه مالی بسیار بزرگی از طرف سرمایه داران یهود حمایت می شود ساختن توجیهات علمی برای دعاوی مختلف و تایید اهداف آنها در تمامی زمینه هاست.

تلاش‌های صهیونیزم در سوءاستفاده از مفاهیم و تحقیقات علمی

صهیونیزم حتی برای تایید ایدوئولوژی و گشودن مسیر رسیدن به اهداف خود علوم مختلف از روانشناسی و جامعه شناسی گرفته تا ژنیتک و زیست شناسی را نیز به بازی گرفته است. یکی از آخرین تلاش های صهیونیزم در سوء استفاده از مفاهیم و تحقیقات علمی اقداماتی گسترده برای علمی جلوه دادن برگزیده بودن ادعایی این قوم است که در قالب انتشارات مقالاتی علمی در ژورنال های معتبر بین المللی در تایید هوش و آی کیو متفاوت و بیش از حد نرمال بشری یهودیان است! در کنار این مقالات افزایش آمار دریافت جایزه نوبل از سوی یهودیان که به هیچ وجه در تناسب با نسبت جمعیتی ایشان نیست از وجود طرح گسترده ای خبر می دهد که صهیونیزم برای دست و پا کردن توجیهات علمی برای «برتر بودن» خود اندیشیده است. در این مقاله به بررسی یهودیزه کردن جایزه نوبل و ادعای آی کیو و هوش ذاتاً سرشار یهودیان خواهیم پرداخت.

ریشه‌های خود برتر بینی

در بخش فارسی سایت وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی آمده است:
واژه העם הנבחר به مفهوم قوم برگزیده است. به باور یهودیان، پروردگار این قوم را برگزید که پیام وحدانیت حق و یکتاپرستی را به گوش جهانیان برساند. بنابراین، به گمان باورمندان یهودی، این قوم از نظر معنوی «برگزیده» است و این افتخار را دارد که پروردگار ماموریت ترویج اخلاق و دین را به این قوم سپرد. پروردگار مشعل اخلاق و معنویت را به آنان سپرد که جهان را با نور آن روشن سازند.

این که تضاد موجود بین این توهم انگیختگی برای هدایت بشر و حمایت گسترده از انواع فسق و فجور در جوامع (پورنوگرافی، همجنس‌بازی، فحشا، مواد مخدر و…) از طرف یهود چگونه قابل توجیه است را به همان آی کیو و نبوغ فوق بشری ایشان حواله می کنیم. حال در مورد شیوه روشن کردن این مشعل فروزان اخلاق و معنویت در جهان و درباره طرز رفتار و نحوه برخورد قوم بنی اسرائیل با سایر ملت ها و مردمان به چند نمونه از آیات تورات (تحریف شده توسط یهود) که منبع عمل و رویه ایشان است دقت کنید:

محتویات مغز یک صهیونیست

تثنیه، باب 14 آیات 21:
گوشت مردار نخورید آن را به غریبه های شهر بده تا بخورند، یا به اجنبی بفروش، زیرا که تو قوم مقدس خدایی.
لاویان، باب 25آیه 46و45و44:
و اما درمورد برده ها و کنیزهایی که مال شما خواهد بود، از ملت های اطراف برده و کنیز خواهید خرید، کودکان غریبه ها و بیگانگانی که در میان شما زندگی می کنند، خواهید خرید، و آنها را به عنوان ملک طلق خود بعد از خود میراث باقی خواهید گذاشت. فقط به برادرانتان به بنی اسرائیل با خشونت و تحکم سروری نخواهید کرد.
خروج، باب 29آیه 33:
و آنانی که برای تقدیس خود، بدین چیزها کفاره کرده شدند آنها را بخورند. لیکن شخص اجنبی نخورد زیرا که مقدس است.
اشعیا، باب 54آیه 3:
نسل تو سایر ملل را تصرف خواهد کرد.
اول پادشاهان باب5 آیه 15:
در حقیقت اکنون فهمیدم که در جهان خدایی نیست بجز در اسرائیل.
تثنیه، باب23 آیه 1-3:
یک موآبی، یک عمونی به جماعت خدا راه نخواهند یافت هیچکدام از آنان تا نسل دهم حتی به میان جامعه خداوندی وارد نخواهند شد.

از اینجا پیداست که افکار برتری نژادی از تورات تحریف شده سرچشمه گرفته است و بی ارزش شمردن سایر ملل ریشه در یک اعتقاد دینی یهود دارد. مسلم است که خدای یهودیان این برتری یهود را باید به نوعی به دیگر بندگان دون پایه خود نیز نمایان ساخته و ثابت کند. چه چیزی بهتر از بخشیدن هوشی سرشار به زادگان قوم یهود که به وسیله آن بتوانند برتری خود را به رخ بشریت کشیده و از طریق توالد و تناسل درون گروهی این هوش ویژه خدادادی را حفظ کنند؟! حال که مقالات علمی معتبر هم این اعتقاد دینی را تایید می کند دیگر چه بهانه ای در دست سایر ملل برای عدم انقیاد و عدم باور یهودیان، خدمات آنان و درستی اهداف ایشان باقی می ماند؟!

یهودیزه کردن جایزه نوبل

جایزه نوبل شیمی در سال 2011 به یک یهودی ساکن سرزمین های اشغالی اختصاص داده شد. از سال 2002 تا کنون اسرائیل برنده 6 جایزه نوبل در رشته های مختلف شده است.

بسیاری از کشورهای بزرگ که جمعیت تحصیل کرده و دانشمندان بسیار بزرگی دارند نتوانسته اند در مدت مشابه از اسرائیل سبقت بگیرند. فرانسه در همان مدت 6 برنده جایزه نوبل داشته است. آلمان و روسیه پنج مورد و هند فقط یک نفر. این نشان می دهد که گرایشی وجود دارد که به طور عمدی تعداد یهودیان برنده جایزه نوبل را افزایش دهد. در واقع موفقیت اسرائیل در تولید دانشمندان برنده جایزه نوبل بخشی از یک گرایش برنامه ریزی شده و قوی است که نیاز به توضیح دارد.

این برنامه صهیونیستی یک قرن سابقه داشته و اجرای آن در حدی پیشرفت کرده است که 5 نفر از 13 دانشمند برنده جایزه نوبل در سال 2011 از یهودیان بوده اند! بعید نیست که در سال های آتی تمامی جوایز نوبل که هم اکنون به عنوان نموداری از دست یابی به قله های دانش بشری محسوب می شود؛ به یهودیان اختصاص یافته و طی چند دهه بالاخره به بشریت قبولانده شود که یهودیان سرآمد علوم بشری بوده و در سایه هوش بالای خدادادی خود بهتر از هر کسی می توانند دنیا را اداره کنند.

Einstein paper money

اسکناس شِکِل جدید اسرائیل در سال 1968 با تصویر اینشتین

در نیمه نخست قرن بیستم علی رغم فشارها و تبعیض های اجتماعی موجود علیه یهودیان در دنیای غرب، آنها توانستند 14 درصد جوایز نوبل در ادبیات، شیمی، فیزیک و پزشکی را به دست آورند. در نیمه دوم قرن بیستم با وجود این که رویه ی اعطای جایزه نوبل تغییر کرد و تمامی مردم جهان را شامل شد آمار جایزه نوبل اختصاص داده شده به یهودیان به 29 درصد افزایش یافت! بدین ترتیب در دهه اول قرن 21 این آمار به 31 درصد رسیده است! در حالی که یهودیان فقط 0.2 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. پرسشی که به وجود می آید این است که این عدم تناسب بزرگ چگونه و چرا به وجود آمده است؟!

این سوال هم در بین مردم و هم در مجامع علمی مطرح بوده است و گمانه زنی هایی را هم در پی داشته است. آیا این مقدار از شکوفایی ذهنی و علمی (اگر واقعیت داشته باشد) در نتیجه نحوه تربیت فرزندان در خانواده ها و جامعه یهودی به وجود آمده یا مربوط به صفات ژنتیکی است که یهودیان را در برخی از رشته های علمی به موفقیت می رساند؟ آیا سیاست در اینجا نیز وارد معرکه شده و با پشتوانه پول های سرمایه داران یهود در حال پیشبرد برنامه ای خاص است؟

مشخصاً بحث های فراوانی بر روی این سوالات خواهد شد. در این میان عده ای با علم کردن آی کیوی متفاوت و بالاتر از حد معمول یهودیان، به خصوص یهودیان اشکنازی ، به طور خزنده به دنبال اهداف پنهان خود هستند. اما آیا واقعاً رابطه ای بین هوش بالا و پیشرفت در رشته های پیچیده علوم مانند ریاضیات وجود دارد؟ به علاوه زنان فقط 5 درصد از جوایز نوبل را برنده شده اند اما مسلم است که هوش آنها پاین تر از مردان نیست. هوش یک پیش نیاز ضروری در پیشرفت علمی است اما بدون داشتن فرصت کافی کاری از پیش نخواهد برد. پس نمی توان آنچنان که عده ای مست افتاده از دلارهای یهود انجام می دهند افزایش دریافت جایزه نوبل را نشان دهنده آی کیوی فوق بشری یهودیان دانست.

هوش و نبوغ بالا؟!

موضوع هوش یهودیان یک بحث چالش برانگیز است. حتی اگر از نظر علمی گمان هایی مبنی بر وجود آی کیوی بالا در یک گروه نژادی خاص مطرح شود ممکن است منجر به تولید راسیزم علمی شود. عده بسیاری به مقابله با استثنایی جلوه دادن توانایی ذهنی یهودیان خواهند پرداخت و عده ای نیز از این موضوع سوء استفاده خواهند کرد و بهانه خوبی به دست یهودیان افراطی برای طرح بحث های نژاد پرستانه داده خواهد شد. خود یهودیان نیز در مورد این موضوع ذهنیتی غیر واقعی دارند. آنها از راه افتادن بحث در مورد نبوغ یهودیان بسیار لذت می برند و حتی برای احساسی که هنگام شنیدن این بحث ها پیدا می کنند یا هنگامی که می فهمند یک نابغه مورد توجه رسانه ها یهودی الاصل است، واژه ای در زبان خود دارند: jewbilation .

هوش یهودیان و راسیزم علمی

تلاش برای ربط دادن 3 مفهوم ژنتیک، هوش و برگزیده بودن آسمانی یهود!

مطالعات در حال انجام است تا واقعی بودن ادعای هوش بالای یهودیان را بررسی کنند. برخی تحقیقات سعی دارند نشان دهند که یهودیان اشکنازی که از اروپای شرقی و مرکزی منشأ می گیرند دارای آی کیوی بالاتری نسبت به دیگر اقوام همسایه خود هستند. مطالعات دیگر نشان می دهند که هرچند این یهودیان در ریاضیات نبوغ دارند ولی در تصور فضایی اجسام توانایی کمتری از دیگر اقوام اروپایی دارند. در واقع هیچ دلیل مستند و تایید شده ای برای متفاوت جلوه دادن یهودیان در دست نیست. با این وجود در سال های اخیر تبلیغات برای هوش بالاتر از حد نرمال در یهودیان افزایش یافته است.

این تبلیغات حتی گاهی وجهه شدیداً علمی نیز به خود می گیرد و به صورت مقالاتی از ژورنال های معتبر علمی زیست شناسی و ژنتیک نیز سر در می آورد. در سال 2005 یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه یوتای آمریکا ادعا کردند که ژن هایی که موجب 4 بیماری رایج ژنتیکی (تی ساکس، گوشر، نیمن پیک و موکولیپیدوزیس نوع IV) در میان یهودیان اشکنازی می شوند؛ با هوش بالا نیز مرتبطند. این محققین می گویند شیوع بالای این بیماری ها در میان اشکنازی ها منطبق با شیوع آی کیوی بالاتر از حد نرمال در میان آنهاست که در طول تاریخ به آنها کمک کرده است در حرفه ها و مشاغلی که به فعالیت فکری بالایی نیاز دارند موفق باشند.

یهودیان حداقل از ابتدای قرن نهم در اروپا وارد کارهای اقتصادی شده اند که نیازمند توانایی هایی در ریاضیات بوده است. محققین دانشگاه یوتا می گویند در میان این یهودیان آنهایی که موفقیت بیشتری کسب کرده بودند تمایل داشتند کودکان زیادی هم داشته باشند در نتیجه به فراوانی زاد و ولد کرده و موجب افزایش تعداد افراد حامل ژن های هوش در جامعه یهودیان شده اند. با این حال این ژن ها و انتقال درون گروهی آنها در جامعه یهودیان موجب مرتبط شدن برخی بیماری ها نیز به آنها شده است. پژوهشگران دانشگاه یوتا در ادامه برای نفی هرگونه شک و تردید در مورد تلاششان برای تایید علمی متفاوت بودن هوش یهودیان از یک گروه نژادی دیگر که در طی قرن ها به صورت درون گروهی به زاد و ولد پرداخته به عنوان شاهد ماجرا اشاره می کنند و می گویند زرتشتیان ساکن هندوستان هم که همچون یهودیان یک گروه نژادی محسوب می شوند دارای موفقیت های اقتصادی و هوش بالا هستند که بیماری هایی مانند سرطان سینه و پارکینسون در میان آنها شایع است.

این محققین بعد از این توضیحات اشاره می کنند که با این وجود نبایستی چنین تحقیقاتی موجب ترویج برتری یک گروه نژادی خاص شود. در اصل همین جمله می تواند به نوعی پشت پرده ماجرای تبلیغ برای آی کیوی بالای یهودیان را برملا سازد: ترویج برتری یک گروه نژادی خاص. محققین و دانشمندان دیگری هم وجود دارند که با رد ادعاهای این نوع مقالات آنها را متهم به غیر علمی بودن و داستان سرایی می کنند و آنها را هم عرض ادعاهایی همچون دیگر افسانه ها در مورد یهودیان مانند طول عمر بیشتر ایشان یا عدم امکان اعتیاد آنها به الکل می دانند.

اگر بپذیریم که یهودیان هوش بالاتری دارند و یا حداقل در مورد طایفه ای از آنها این دیدگاه را قبول کنیم؛ آنگاه سوالات گوناگونی ایجاد خواهد شد. چرا یهودیان؟! کدام شرایط تاریخی موجب آن شده است؟ آیا این شرایط فقط برای گروهی از یهودیان فراهم بوده است؟

عده ای نیز با نگاهی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن اغراض سیاسی پشت پرده در تلاشند این ادعا را که با ظاهری علمی بیان می شود از طریق خود علم رد کنند. این گروه معتقدند موفقیت های علمی موجود در میان یهودیان درست همان چیزی است که می تواند برای دیگر مردم نیز اتفاق بیافتد. مطالعه آنها بیشتر بر شرایط محیطی و خانوادگی یهودیان نظر داشته و نشان می دهد که شرایط تربیتی و پروشی کودکان یهودی در خانه ها موجب تولید افراد حاذق در علوم مختلف به خصوص ریاضیات و اقتصاد می شود.

از سوی دیگر این محققین به تعالیم مذهبی یهود و تاکید شدید آن به آموختن علم و خواندن و فهمیدن متون غامض مذهبی هم اشاره دارند. این گروه می گویند در طول قرن ها کودکان یهودی در خانواده هایی پرورش یافته اند که با ادبیات و کتاب و علم رابطه تنگاتنگی داشته اند و آنچه که موجب تمایز علمی آنها از دیگران می شود نه ژنتیک و نژاد آنها بلکه شرایط حاکم بر پرورش آنها بوده است. این محقیقن تلاش صهیونیست ها برای ژنتیکی کردن موفقیت های علمی یهودیان (اگر واقعیت داشته باشد) را اغراض سیاسی دانسته و از نظر دانش کنونی مردود می دانند.

منابع و مآخذ:

http://www.american.com/archive/2011/october/the-2011-nobel-prize-and-the-debate-over-jewish-iq
http://www.theoccidentalobserver.net/2012/07/jewish-intelligence
http://www.kevinmacdonald.net/UnderstandJI-2.htm
http://www.theoccidentalobserver.net/2011/01/are-jews-smarter
http://www.thebirdman.org/Index/Others/Others-Doc-Jews/+Doc-Jews-Power&Influence&Dominance/JewishIntelligence-SomeSeriousQuestions.htm
http://www.johnfriendsblog.blogspot.com/2012/08/the-jewish-hoax-michael-hoffman.html
http://www.momentmag.com/moment/issues/2012/08/momentmythbusters.html
http://www.alor.org/Race,%20Culture%20and%20Nation/Jewish%20Intellectual%20Supremacism%20-%20%20A%20Refutation.htm
http://www.fair.org/index.php?page=1271
http://www.lagriffedulion.f2s.com/ashkenaz.htm
http://www.economist.com/node/4032638?story_id=4032638
http://www.science20.com/jon_entine_contrarian/are_jews_race_can_dna_explain_high_jewish_iq-89810

قوم برگزیده ، قوم برگزیده

واریز كمک نقدی برای حمایت از اندیشكده

قوم برگزیده ، قوم برگزیده ، قوم برگزیده

اندیشکده مطالعات یهود را در پیام‌رسان‌های ایرانی دنبال کنید:

کانال اصلی ما در ایتا / پیام‌رسان بله / پیام‌رسان سروش / پیام‌رسان گپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =