خانه / بایگانی برچسب: کوروش

بایگانی برچسب: کوروش

کتاب‌های تاریخی کتوویم

کتاب‌های تاریخی کتوویم

کتوویم شامل 13 کتاب مزامیر داوود، امثال سلیمان، ایوب، غزل غزل‌های سلیمان، روت، مراثی ارمیا، استَر، جامعه‌ی سلیمان، دانیال، عزرا، نَحَمیا و کتاب‌های اول و دوم تواریخ ایام می‌شود.

ادامه نوشته »

کتاب‌های انبیای متأخر

کتاب‌های انبیای متأخر

مطابق نسخه عبری و سنت یهودی، عهد قدیم به سه بخش تورات، انبیا و نوشته‌ها تقسیم می‌شود. بخش انبیا خود شامل دو بخش انبیای متقدم و انبیای متأخر می‌گردد. این مقاله به کتاب‌های انبیای متأخر می‌پردازد.

ادامه نوشته »