خانه / تاریخ یهود / شکل‌گیری یهود (صفحه 5)

شکل‌گیری یهود

اندیشمندان اروپا و زرسالاری یهودی (2)

اندیشمندان اروپا و زرسالاری یهود

زرسالاری یهود و بهره‌برداری سوداگرانه آن از دین نقش مهمی در پیدایش ماتریالیسم سده‌های هیجدهم و نوزدهم اروپا داشت و تصادفی نیست که هولباخ (اندیشمند بدبین به یهودیت) از بنیان‌گذاران آته‌ئیسم جدید است.

ادامه نوشته »

یهودیان و غارت ماوراء بحار در آمریکا (1)

یهودیان و غارت آمریکا

در دوران غارت ماوراء بحار زرسالاران یهودی و الیگارشی اروپا بسان اندامی واحد عمل می‌کردند. تهاجم به ماوراء بحار، پیدایش و شکوفایی اقتصاد پلانت‌کاری و تجارت جهانی برده، با نام زرسالاران یهودی آمیخته است.

ادامه نوشته »