خانه / تاریخ یهود / شکل‌گیری یهود (صفحه 6)

شکل‌گیری یهود

الیگارشی یهودی و اسطوره انگیزیسیون (2)

الیگارشی یهودی و اسطوره انکیزیسیون

آلفونسو دلاکاوالریا وزیر یهودی فردیناند، محکمه تفتیش عقاید را برپا کرد. دایرةالمعارف یهود رابطه او را با یهودیان دوستانه می‌داند. یعنی خوانندگان یهودی دریابند که انگیزیسیون برای پیگرد مسلمانان و مخالفین الیگارشی یهودی تشکیل شد.

ادامه نوشته »