تصلیب عیسی

رونویسی انجیل یوحنا از انجیل برنابا

برنابا حواری گمشده عیسی (قسمت هشتم)

شبهه‌ی تصلیب حضرت عیسی (ع)

ماجرای مصلوب نشدن حضرت عیسی (ع) ماجرای حیرت برانگیزی است که اینجانب در مقاله‌ای دیگر آن را مفصلاً از طریق همین اناجیل اربعه مسیحی با چهل دلیل روشن اثبات کرده‌ام، که امید است در کتابی که با نام «تاریخ انتقادی یهود» در دست نگارش دارم چاپ شود. همچنین خلاصه آن وجیزه در مقاله دیگری از اینجانب در سایت مشرق به نام «نقدی بر مصائب خرافی مسیح (ع)» منتشر شده است. ولکن ما در اینجا ناچار از ذکر اشارتی در این خصوص هستیم.
حضرت عیسی (ع) چند روز پس از تصلیب در جمع حواریون خود ظاهر شد و با نشان دادن دست و پای سالم خود، شبهه آنها را در خصوص مرگ در بالای صلیب برطرف کرد، مسئله‌ای که حواریون آن را باور نمی‌کردند (لوقا ۲۴/ ۳۶ تا ۴۵). خبر پیروزی عیسی (ع) بر مکر کاهنان به سرعت در اورشلیم و فلسطین پیچید و همه دانستند که چهره یهودای خائن به معجزه خدا، شبیه عیسی شده و کاهنان در واقع یهودا را دستگیر و مصلوب کرده‌اند و جزع و فزع آن مصلوب که عیسی بودن خود را انکار می‌کرد در واقع درست بوده است. بسیاری از مردم اورشلیم به سبب همین انکار کردن‌های مصلوب بود که به عیسی (ع) کافر شدند و قتل او را مؤکداً از پیلاطس طلب کردند. اما با ظهور مجدد عیسی (ع)، مؤمنان چند روزی فرصت داشتند تا در منزل حواریون با آن حضرت تجدید بیعت کنند و از حقیقت معجزه عجیب خداوند باخبر شوند (اعمال ۱۰/ ۴۱).
اناجیل در خصوص ظهور مجدد عیسی (ع) و راز تصلیب یهودا که در این چند روز توسط آن حضرت علنی شد به تکلّف افتاده و بسیار مختلف سخن گفته‌اند. لکن این مسئله واضح است که حواریون قبل از ظهور عیسی (ع) در مخفیگاه هستند تا مبادا از سوی کاهنان دستگیر و کشته شوند. اما پس از ظهور عیسی (ع) ورق برمی‌گردد و آنها به دلیری حتی در معبد مقدس که در تصرف کاهنان است برای مردم از این معجزه بزرگ خدا سخن می‌گویند و کاهنان خشم می‌خورند و نمی‌توانند چیزی بگویند.
نهایتاً در نوبت بعد چند حواری را در خفا تأدیب می‌کنند تا همان‌طور که غمالائیل به آنها گفته بود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه می‌کنند. حواریون نیز سخنان خاص عیسی (ع) به ایشان را در خصوص صبر ورزیدن در راه تبلیغ دین اجرا می‌کردند که اگر سیلی خوردید روی دیگر صورت را نیز بگیرید (متی ۵/ ۳۹). لهذا آنها از اینکه لایق شده‌اند تا به جهت انتساب به عیسی (ع) رسوایی بکشند خرسند بودند (اعمال ۵/ ۳۴ تا ۴۲). (۱)
حواریون به دلیل شهرتشان در نزد مردم، تا حد زیادی از آسیب کاهنان در امان بودند. اما در خصوص سایر پیروان عیسی (ع) این‌چنین نبود. روزی یکی از آن هفتاد شاگرد به نام استیفان در خصوص معجزه عجیب خدا در نجات عیسی (ع) از صلیب، سخن می‌گفت که کاهنان بر سر او تاختند و او را به بیرون شهر کشانیده سنگسارش کردند. پولس نیز در این واقعه دست داشت و در سال‌های آتی همان‌طور که خود مکرراً اذعان کرده به شهرهای اطراف می‌رفت و پیروان عیسی (ع) را دستگیر کرده برای قتل به کاهنان معبد می‌سپرد (اعمال ۸/ ۳ ـ ۹/ ۱ و ۲).

مأخذ انجیل یوحنا

همانطور که گفته شد انجیل یوحنا، نوشته یوحنای حواری نیست و آن متن نیز این ادعا را برنمی‌تابد. نویسنده این انجیل به سفارش مشایخ کلیسا به نگارش حکایاتی که در سه انجیل نخست نیامده اقدام کرده است. لذا بجز مورد «اطعام با پنج نان و دو ماهی» (باب ۶) و «شفای پسر سرهنگ رومی» (باب ۴) که در دو انجیل دیگر به عنوان «غلام یوزباشی» ذکر شده است (متی ۸/ ۶ ـ لوقا ۷/ ۲) و همچنین کلیات واقعه‌ی تصلیب، بقیه ماجراها و معجزاتی که در انجیل یوحنا آمده در سه انجیل نخست مذکور نیست.
وقایع و معجزات خاصی که انجیل یوحنا ذکر می‌کند بجز برخی جزئیات، تماماً از انجیل برنابا اقتباس شده‌اند. مواردی از قبیل:

ـ باب ۲: شرکت عیسی در مجلس عروسی در قانا (برنابا، فصل ۱۵)، و اعتراض به صرافان معبد (برنابا، ۴۵)
ـ باب ۳: خلوت با نیقودیموس (برنابا، ۱۸۰ تا ۱۹۲)
ـ باب ۴: ملاقات با زن سامریه در کنار چاه آب (برنابا، ۸۱ تا ۸۳)، شفای پسر یوزباشی (برنابا، ۳۱)
ـ باب ۵: شفای بیمار در کنار حوض بیت حسدا (برنابا، ۶۵)
ـ باب ۶: پیشگویی به اینکه یکی از حواریون ابلیس است (برنابا، ۱۹، ۷۲، ۱۱۲)
ـ باب ۸: آوردن زن زانیه به نزد عیسی (ع) برای محاکمه (برنابا، ۲۰۱)، و عداوت آشکار کاهنان و سنگ پرانی به سمت آن حضرت (برنابا، ۲۰۸)
ـ باب ۹: شفای کور مادرزاد و تفصیلات آن (برنابا، ۱۵۶ و ۱۵۷)
ـ باب ۱۱: زنده کردن الیعازر پس از چهار روز که از دفن او می‌گذشت (برنابا، ۱۹۲ و ۱۹۳)
ـ باب ۱۲: معرفی یهودا به عنوان دزد نقدینه‌ها و کسی که مریم را به سبب استعمال عطر برای عیسی (ع) ملامت کرد (برنابا، ۲۰۵)
ـ باب ۱۳: شستن پای شاگردان و خروج بدون جلب توجه یهودا از جمع در شام آخر (برنابا، ۲۱۳)
ـ ابواب ۱۴ تا ۱۶: بشارت دادن به آمدن فارَقلیط، رئیس این جهان که عیسی (ع) را جلال (۲) خواهد داد (برنابا، ۹۶، ۹۷، ۱۱۲، ۱۶۳)
ـ باب ۱۷: دعا برای محافظت حواریون و حفظ اتحاد ایشان و خبر دادن از هلاکت یکی از آنها (برنابا، ۷۲)
ـ باب ۱۸: تعقیب محکوم توسط دو نفر از حواریون، بازجویی شبانه از عیسی در منزل قیافا و مذاکرات نهانی با پیلاطس (برنابا، ۲۱۷)
ـ باب ۱۹: حواری محبوب شاگردی است که در پای صلیب حضور دارد و از حضرت مریم (س) مراقبت می‌کند، استعمال صد رطل از عطریات به وقت دفن آن مصلوب (برنابا، ۲۱۷)
ـ باب ۲۰: ظهور عیسی در اقامتگاه مخفی حواریون (برنابا، ۲۱۹)

سؤال اساسی در اینجا این است که چرا نویسندگان سه انجیل نخست از این وقایع مهم همچون شفای کور مادرزاد و زنده کردن الیعازر سخنی نگفته‌اند؟ و از سوی دیگر شخص یوحنا این وقایع عدیده را از کجا آورده است، اگر که او ناظر درجه اول نیست، چنان‌که خود اعتراف می‌کند؟! پاسخ ما همانطور که پیشتر اثبات شد این است که این شخص که نامش یوحنا است، انجیل خود را از روی انجیل برنابا استنساخ کرده است و بلکه هر چهار انجیل مسیحیان چنین کرده‌اند.

ادامه دارد…

نویسنده: امیر اهوارکی

پی‌نوشت‌ها:
۱. مقایسه کنید با سیلی خوردن آن محکومِ مصلوب و اعتراض کردنش (یوحنا ۱۸/ ۲۳) و نیز سیلی خوردن پولس و دشنام دادنش (اعمال ۲۲/ ۲۵ ـ ۲۳/ ۲ تا ۵).
۲. کلمه ی «جلال» مخالف «ننگ» است و اشاره دارد به تصلیب ظاهری عیسی در اورشلیم که بدین لحاظ مردم او را از شمار گناهکاران و مجرمان دانستند (لوقا ۲۲/ ۳۷). مراد از این عبارت در انجیل یوحنا ۱۶/ ۱۴ آن است که فارقلیط یعنی همان ماشیح موعود، ننگ صلیب را از عیسی (ع) برخواهد داشت و او را به جلال واقعی آن حضرت خواهد رساند. معنای فارقلیط (پاراکلیتوس به زبان یونانیِ این انجیل) «ستوده» یا «پسندیده» است و معادل است با نام مبارک «محمد». متأسفانه نویسنده ی انجیل یوحنا این نام خاص را که در انجیل برنابا واضحاً مذکور است ترجمه کرده و بشارات به پیامبر اسلام (ص) را به گونه‌ای مبهم ذکر نموده که فقط برخی از اهل فن می‌توانند آن را رمزگشایی کنند.

مجموعه مقالات «برنابا حواری گمشده عیسی (ع)»

۱. پولس یهودی و تحربف مسیحیت                      ۲. برنابا ، پولس و حواریون

۳. چرا پولس فرستاده عیسی (ع) نیست؟          ۴. پولس رسول یا بدعت گذار؟

۵. برنابا یکی از دوازده حواری   ۶. چگونه نام برنابا از میان حواریون حذف شد؟

۷. برنابا، حواری محبوب عیسی (ع)     ۸. رونویسی انجیل یوحنا از انجیل برنابا

۹. تاریخ نسخه کنونی انجیل برنابا              ۱۰. نسخه‌های کنونی انجیل برنابا

همچنین ببینید

و احمد همه‌ی ملل خواهد آمد

…و احمد همه‌ی ملل خواهد آمد!

اگر پیشگویی یک پیغمبر خدا را به حدود یک کلی‌بافی بی‌معنی تنزل ندهیم، باید اعتراف کرد که پیشگویی مذکور در شخص احمد (ص) و در استقرار اسلام به حقیقت پیوسته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + دوازده =