پروتکلهای یهود چیست؟

پروتکل‌های یهود چیست؟

پروتکل‌های دانشوران صهیون برای نخستین بار اندکی پس از جنگ جهانی اول از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شد و با وجود آن که چهل و هفت سال از زمان برملا شدن آن می گذرد هنوز این سه واژه مفهوم روشنی در ذهن ندارد. حتی در میان سیاست پیشه‌گان، شمار بسیار اندکی هستند که از مفهوم پروتکل‌ها و مقاصد جهنمی آن اطلاع کافی داشته باشند. میزان آگاهی روزنامه‌ها و نشریات از پروتکل‌ها نیز متفاوت است. بسیار اندکند روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران مطبوعاتی که این تصمیمات سری یهود را با هوشیاری بررسی کرده، آنها را کاملاً شناخته و به سرچشمه‌های آن در تلمود ، که تا به امروز حدود۱۸ قرن از آغاز وضع آن و حدود ۱۴ قرن از زمان تکامل آن در قرن های چهارم و پنجم میلادی در بغداد می‌گذرد، راه یافته باشند. آرای عمومی جهان، اعم از خواص و عوام، نیز وضعیتی بهتر از توده‌ی نشریات ندارد. این همه در حالی است که در چاپ هشتاد و یکم- ۱۹۸۵- متن انگلیسی کتاب استیلا بر جهان از طریق یک حکومت جهانی یا پروتکل های دانشوران صهیون، آمده است که تاکنون بیش از یک میلیون نسخه از این کتاب به زبان انگلیسی، به فروش رسیده است.
از سال ۱۹۴۸ به بعد همواره اخبار جنایات وحشیانه و خونین یهود در فلسطین همچون کشتار دیر یاسین، طبریا، ناصرالدین، قبیه، غزه، نحالین و دیگر فجایعی را که این قوم، در محدوده‌های متفاوت اما همگی برخاسته از روحیه‌ی توحّش و بی‌بندوباری اخلاقی، مرتکب می‌شوند، تکرار می‌کنیم، لیکن برای پرده برداشتن از راز وحشتناک نهفته در روحیه‌ی یهودی – صهیونی و انگیزه‌ی آن، کمتر به عمق موضوع توجه کرده‌ایم، اگر بخواهیم به این راز که یهودیان نسل اندر نسل برای یکدیگر به ارث گذاشته‌اند، پی ببریم باید پروتکل‌های دانشوران صهیون را بخوانیم؛ چرا که در آن خبرهای یقین آوری است.
صهیونیسم پوشش خارجی یهودیت جهانی است.

نسخه روسی پروتکلهای یهود

تصویر جلد نسخه‌ی روسی پروتکل‌های یهود ، چاپ ۱۹۱۲

صهیونیسم، فراماسونری و یهودیت جهانی هر سه یک چیز است.
یهودیت جهانی یک حرکت سری جوشیده از تلمود است. این کتاب هولناک در اصل چند مجلد بیشتر نبود، اما از هشت قرن پیش به ۱۲ مجلد افزایش یافت، و امروزه به زبان انگلیسی شامل ۳۶ جلد در قطع وزیری می شود.
تلمود انبار شرارت‌های یهود است و کار تألیف آن حدود دو قرن پس از جمع آوری اسفار تورات آغاز شد.
از بیست و دو قرن پیش، پس از جمع‌آوری اسفار و رواج آن و بازگشت از بابل، باب تورات بسته شد و تلمود با افسانه‌ها و اساطیر عجیب و غریب خود بر تورات فائق آمد و آن را تحت الشعاع خویش قرار داد. همه‌ی بذرهای ناپاک و ناپاکی در تلمود است. از معدود محققان و پژوهشگران که بگذریم بقیه‌ی آنها هنوز در این باره، بجز همان اندک اطلاعاتی که به نحوی رو شده است، چیزی نمی‌دانند.
کسانی که در دهه ی پایانی سده‌ی گذشته پروتکل ها را پدید آوردند، روحیه‌ی خونریزی و وحشی‌گری را برای اجرای قانون اساسی پروتکل‌ها از کتاب وحشتناک تلمود گرفتند.
ببینید چگونه این رشته های نامرئی امتداد می یابد.
اگر پروتکل‌ها را کاملاً بشناسید تا حد زیادی به اخلاق تلمودی یهودیان صهیونیست پی خواهید برد. تنها این نقطه، و نه هیچ نقطه ی دیگری است که باید با یک ذهنیت جدید، شناخت اخلاق تلمود و یهود را آغاز کنیم.
پروتکل‌ها، برنامه ای است که سرمایه‌داران و اقتصاد دانان یهود برای ویران کردن بنای مسیحیت، قلمرو پاپ و دست آخر اسلام آن را تنظیم کرده‌اند. یهودیان صهیونیست معتقدند که بعد از این ویرانی که به گفته ی اصحاب پروتکل ها طی صد سال، یعنی پیش از سال ۱۹۹۷ عملی می شود، آنها بر جهان استیلا خواهند یافت، و سلطنتی یهودی – داودی برقرار خواهند کرد که با تدابیر و امکانات خود به یهودیان، با آن که اقلیتی ناچیز هستند، امکان خواهد داد تا بر تمام جهان مستبدانه حکومت کنند و هیچ دینی، نه مسیحیت و نه اسلام، در کنار آیین یهودی – تلمودی باقی نخواهد ماند و تمدن فعلی نیز بکلی نابود خواهد شد.
از چگونگی رسیدن به این هدف در پروتکل‌ها به تفصیل سخن رفته است.
یک چنین رؤیای جهنمی و اهریمنی تاکنون به ذهن هیچ فرد یا گروهی از بشر خطور نکرده است. اسرائیل، این دولت ساختگی در سرزمین اشغالی فلسطین، چیزی نیست مگر پوشش خارجی یهودیت جهانی.
سه واژه‌ی پروتکل‌های دانشوران صهیون روی هم رفته عبارتی را تشکیل می‌دهند که هم ظاهر و هم مفهوم آن برای ما بیگانه است. درست است که حروف آن از حروف الفباست اما مؤدای آن پیچیده و غامض است. این عبارت بیشتر به مسافری غریب می‌ماند که وقتی صحبت می‌کند چیزی از حرف‌هایش نمی‌فهمیم و چون به لباس‌هایش نگاه می‌کنیم آن را با پوشش خود متفاوت می‌بینیم و قیافه‌اش ویژگی‌های خود را دارد که او از ما متمایز می‌سازد. بنابراین، لازم است درباره‌ی پروتکل‌های دانشوران صهیون کمی توضیح دهیم.

۱. پروتکل

واژه‌ی پروتکل (۱) چندین معنا دارد؛ مانند پیش نویس قرارداد یا معاهده و یا سند به مفهوم رسمی آن در بین دولت ها که از سوی گروهی صاحب منصب به امضا رسیده باشد. همچنین در «تشریفات» به معنای قواعد سلوک و رسوم و عرف های دیپلماتیک و فرمول های رسمی اسناد دیپلماسی و صورت جلسات فرمول هایی است که اسناد بر آنها مبتنی می باشد. بیش از بیست سال است که این واژه در میان عرب ها نیز کاربرد پیدا کرده است؛ مثل «پروتکل اسکندریه» یا «میثاق اسکندریه» که اتحادیه ی کشورهای عرب بر اساس آن شکل گرفت.
اما مقصود از این واژه در عبارت پروتکلهای دانشوران صهیون فرمولی است که تصمیمات باند معروف به دانشوران به وسیله‌ی آن تدوین شد. بنابراین به جای کلمه‌ی پروتکل‌ها می‌توان واژه‌ی «تصمیمات» را به کار برد و معنای هر دو کلمه یکی است، منتها چون در تمام زبان های خارجی که در مسائل یهود به تحقیق پرداخته اند، عمده کلمه‌ی پروتکل ها به کار رفته است لذا ما هم ترجیح دادیم که به پیروی از آنها این واژه را به کار گیریم.

۲. دانشوران

کلمه‌ی دانشوران (Learned elders) نیز در این‌جا به معنای شیوخ و رهبران دینی یهود است. واژه‌ی مذکور به دلیل در هم آمیختن امور پیدا و پنهان و در پرده و بی‌پرده‌ی یهود، مفهومی گسترده‌تر از یک مفهوم صرفاً دینی دارد و امروزه متنفذین در سیاست و اقتصاد و صنعت، حزب‌های مخفی، حرکت‌های ویرانگر، کودتا و برکنار کردن سلاطین، پیمان‌شکنی، نیرنگ‌بازی، آدم‌کشی، ترور، توطئه و… همه‌ی اینها را در بر می‌گیرد. این کلمه از واژه‌ی خاخام یا ربی و یا ربانی (۲) سرچشمه می‌گیرد، اما در پروتکل‌های دانشوران صهیون به معنای یک باند و گروه مخفی از بزرگان یهود است که در اثنای انقلاب فرانسه موجودیت مخفی خود را تجدید کرد، و در نیمه ی سده‌ی گذشته، در روزگار کارل مارکس به حرکت خود ادامه داد و در ربع پایانی قرن گذشته در روسیه ی تزاری فعالیت خاصی از خود نشان داد و سرانجام در دهه ی اخیر همین قرن، یعنی سال ۱۸۹۷، نخستین کنفرانس صهیونیستی جهانی خود را به ریاست دکتر تئودور هرتزل در شهر بال سوئیس برگزار کرد و در این کنفرانس سری بود که پروتکل ها به وجود آمد، و بلکه از قبل توسط یکی از بزرگان یهود آماده شده بود.

احد هاعام

به اعتقاد محققان غربی این شخص آشر گینزبرگ از یهودیان اودسا بوده است که در دنیای نویسندگی یهود به نام مستعار احد هاآم / احد هاعام (یعنی: یکی از مردم) شهرت دارد. نامبرده پس از جنگ جهانی اول برای اقامت به فلسطین آمد و سرانجام پس از حدود ۶۰ سال کار مداوم در راه صهیونیسم، در این سرزمین درگذشت. چنان که از متن پروتکل‌ها بر می‌آید این مصوبه‌ها به منظور قرائت در چند جلسه‌ی کنفرانس و بحث و تصمیم‌گیری و تأیید نهایی آنها آماده شده بود که پلیس مخفی تزاری صاعقه وار به کنفرانس یهودی شهر بال هجوم آورد و اوراق آنها را به تاراج برد. از جمله چیزهایی که به دست مهاجمان افتاد اوراق همین پروتکل ها بود.

۳. صهیون

و اما صهیون در اصل نام تل یا تپه‌ای است در اورشلیم یا بیت المقدس در زمان یبوسیان (۳) این «عمو زادگان اعراب». سکنه‌ی قدیمی آن کنعانیان بودند که بقایایی از آنها تا پایان قرن پنجم یا چهارم ق.م همچنان در بیت‌المقدس به سر می‌بردند. چندین قرن پیش از بنی‌اسرائیل، اکثریت مردم فلسطین را همین کنعانیان تشکیل می‌دادند و در قرن پنجم ق. م هنگامی که یهودیان از اسارت بابل بازگشتند بقایای یبوسیان همچنان در شهر و اطراف آن وجود داشتند. بنابراین، چنان که ملاحظه می‌کنید، واژه‌ی صهیون یک واژه‌ی کنعانی است نه عبری.
هنگامی که داود (ع) در قرن یازدهم ق.م از حبرون (الخلیل) به بیت المقدس نقل مکان داد، کاخ خود را بر فراز این تپه بنا کرد و واژه‌ی صهیون به مرور زمان مفهوم حکومت دینی یهود را به خود گرفت. دلباختگان صهیون یا دوستداران صهیون یک سازمان علنی- مخفی وحشتناک است که در نیمه‌ی دوم سده‌ی گذشته در روسیه به وجود آمد و در داخل این کشور گسترش یافت، و برای نابودی تزار سیم دست به یک رشته حرکت‌های مخفیانه زد. این سازمان در خارج از روسیه نیز شاخه‌های چندی برای خود ایجاد کرد. چندین دهه پیش از آن که هرتزل مسأله‌ی فلسطین و تشکیل کشور یهودی در آن را مطرح کند، سازمان مذکور به این سرزمین عنایت نشان داده بود. بیشتر یهودیان سرشناس روسیه به این تشکیلات پیوسته بودند. برای مثال پدر وایزمن، کیش، بن گوریون، بنتویچ (۴)، سوکولوف نویسنده کتاب تاریخ صهیونیسم و دیگران همگی از اعضای فعال سازمان یاد شده بودند. این سازمان بی‌رحم و خشن نخستین سازمانی بود که در ربع پایانی سده‌ی گذشته دست به کار گسیل گروه‌های یهود به فلسطین شد. عاملین ترور آلکساندر دوم در ۱۳ مارس ۱۸۸۱ یهودی بودند. موسی اسمیلانسکی که برای عرب‌های فلسطین کاملاً شناخته شده است، می‌گوید که حکومت تزار در سال ۸۱-۱۸۸۰ سازمان دلباختگان صهیون را به رسمیت شناخت. نامبرده در آن زمان که جوانی شانزده ساله و وابسته به دلباختگان صهیون بود به فلسطین آمد (کتاب نویل باربر، ص ۱۱۵).

پی‌نوشت‌ها:
۱- Protocol (پروتکل، مقاوله نامه، تشریفات) در این معانی به کار می رود:
الف- پیش نویس قرار داد و یا صورتجلسه ی مذاکرات که بعدها به شکل پیمان و معاهده در می آید و به امضا می رسد.
ب- ثبت مذاکرات که گواه بر موافقت بین طرفین باشد.
ج- رسوم و آیین تشریفات دیپلماتیک. در روابط بین المللی چه در برخوردهای نمایندگان سیاسی کشورها و چه در مکاتبات سیاسی بین دولتها، اصول ثابتی وجود دارد (که همان تشریفات یعنی پروتکل و اتیکت است) که مورد قبول همگان است به اندازه ای که هرگاه دقیقاً و کاملاً رعایت نشود، ممکن است روابط بین دولتها را تیره کند- م.
۲- در قرآن کریم واژه «ربیون» (آل عمران/۱۴۶)، «ربانیین» (آل عمران/۷۹) و «ربانیون» (ماعده/۴۷و ۶۶) آمده است. زمخشری در الکشاف پیرامون «ربانیین» می گوید: «ربانی منسوب به رب، با الف و نون زاید، است- چنان که گفته می شود: رقبانی و لحیانی- و به معنای کسی است که به دین خدا سخت تمسک می جوید. از قول حسن نقل شده است که: ربانیین یعنی علما و فقها. و گفته می شود به معنای علمای تعلیم دهنده است. اما نویسندگان سرشناس یهود می گویند: واژه ی «راب»، به معنای معلم یا استاد و یا دانشمند، برای تلمود شناسایی عراقی به کار می رفته است. مثل «راب حزقیال». و کلمه ی «ربی»، به صورت اضافه به ضمیر متکلم و حذف الف به منظور تخفیف، برای تلمود شناسان فلسطین مانند: «ربی عزرا».
اما واژه ی «ربانی» بالاتر از راب و رابی است و اختصاص به علمای بزرگ و بلند پایه مانند گملیئل اول (Gamaliel)، سیمون بن گملیئل و یوحنان بن زکای (قرن اول و دوم در فلسطین) دارد.
یوحنان از بزرگان نامدار یهود در زمانی بود که رومیها، برای از بین بردن یهودیهای شورشی پناه گرفته در داخل قدس، این شهر را در محاصره ی خود گرفته بودند. نبرد رومیها و شورشیها از سال ۶۷ تا ۷۰ ق. م به طول انجامید. بن زکای رهبر «فریسیان» بود که به همراه فرقه ی «صدوقیان» با حضرت مسیح به دشمنی برخاستند. اخبار اینها بتفصیل در انجیل آمده است. فرمانده ی رومی در اثنای محاصره به بن زکای گفت: «افراد شما مانند افعی ها در لانه هایشان می جنگند و ما باید آنها را از سوراخهایشان بیرون کشیم و سرشان را با سنگ بکوبیم». سرانجام همه ی فرمانده ی رومی، و سپاسیان (Vespasian)، به گفته ی خود جامه ی عمل پوشانید. او این مارها را از لانه هایشان بیرون کشید و قدس را ویران و یهود را در جهان پراکنده کرد، پراکندگی واقعی همین یکی است نه پراکندگی یهود به وسیله ی نبوکدنصر در قرن ششم ق. م. در شرح حال بن زکای (۷۵م) از عربها یاد شده است اما همراه با کینه و نفرت. یک بار آمده است که عربها در عکا اقامت می کردند و صاحب گله های اسب و چهارپا بودند. بار دیگر آمده است که دو نفر یهودی پیش یک نفر عرب بادیه نشین به داوری رفتند و او با بیطرفی به نفع طرف برحق قضاوت کرد، و او از این داوری خوشحال شد، چون یکی از عادات و سنتهای یهود،  -یهودی که پیامبر کشی حتی در هیکل مقدسشان خوی آنها بود- این بود که بندرت شاهد داوری عادلانه باشند.
۳- یبوسیان نام طایفه ای از کنعانیان است که در کوهستان حوالی اورشلیم سکونت داشتند و اسرائیلیان به هلاک نمودن ایشان مأمور بودند (سفر تثنیه، ۷/۱؛ ۲۰ /۱۷) و با جمعی از پادشاهان بر ضد جبون همدست شدند لکن در برابر یوشع شکست خوردند و شهریار ایشان ادونی صادق کشته شد (سفر یوشع، ۱۰ /۱-۲۷). از آن پس باقی یبوسیان با «یابین» پادشاه حاصور متحد گشتند (سفر یوشع، ۱۱ /۱-۹) اما تمام یبوسیان اورشلیم اخراج نشدند بلکه با بنی یهودا و بنی بن یامین سکونت ورزیدند (همان جا، ۱۵ /۸؛ سفر داوران، ۱ /۱۲) و با وجودی که داود قلعه ی ایشان را گرفته بود آنان را اخراج نکرد و بعضی از یبوسیان تا پس از بازگشت از اسیری بابل در اورشلیم باقی ماندند (سفر عزرا، ۹ /۱-۲) – م.
۴- نورمن بنتویج (N.Bentwich) یک یهودی صهیونیست بود که تألیفاتی در باب صهیونیسم دارد. او دادستان دولت فلسطین شد و کار قانونگذاری به وی نحول گردید-م.

منبع: نویهض، عجاج. (۱۳۸۷)، پروتکل‌های دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ پنجم (۱۳۸۷).

همچنین ببینید

اعجاز تاریخی قرآن و هیمنه علمی آن بر تورات

اعجاز تاریخی قرآن و هیمنه علمی آن بر تورات

از جمله موارد «اعجاز تاریخی قرآن» و برتری و همینه علمی آن نسبت به تورات و سایر کتب مقدس یهودیان اشاره به ادعای خدایی و الوهیت فراعنه مصر است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =