برنامه زمانی اوانجلیست‌ها برای پایان تاریخ

برنامه زمانی اوانجلیست‌ها برای پایان تاریخ

«آیا شما به دنبال یک جدول زمانی از پایان تاریخ هستید؟ گرچه ما نمی‌توانیم تاریخ زمانی خاصی برای حوادث بعدی ارائه کنیم، ولی مطمئناً برخی از اجزاء دنباله حوادث پایان تاریخ در عصر حاضر و تاکنون محقق شده است… کتاب مقدس همه‌ی این وقایع را پیشگویی کرده است… ما معتقدیم همه‌ی این وقایع پیشگویی شده در طول عمر ما برآورده می‌شود. رویدادهای مهمی در سراسر جهان در حال رخ دادن است و مطمئن باشید همه‌ی پیشگویی‌های کتاب مقدس به زودی برآورده می‌شود.» (*)

اینها بخشی از مطالب صفحات متعدد اینترنتی است که در قالب تفسیر کتاب مقدس مسیحیان منتشر می‌شود. اما به راستی هدف از ارائه‌ی برنامه‌ی زمانی برای پایان جهان توسط این‌گونه مراکز تبلیغی مسیحی چیست؟

*****

طرح کلی هریک از ادیان برای پایان جهان را در لابلای آموزه‌ها و کلمات عالمان آن دین می‌توان یافت. گرچه مشابهت‌های بسیاری در میان انواع انگاره‌های آخرالزمانی مکاتب مختلف می‌توان یافت، ولی نقاط اختلاف نیز بسیار گسترده است، تا آنجا که حتی در میان عالمان فرقه‌ای خاص از یک دین با فرقه‌ی دیگر تفاوت عمده دیده می‌شود.

پایان تاریخ اوانجلیستی

نمونه‌ای از برنامه‌های زمانی نموداری رخدادهای آخرالزمان با نگاه اوانجلیستی

در این میان نگاه اوانجلیست‌ها -که در دایره‌ی مذهب پروتستان از مذاهب سه‌گانه مسیحیت قرار می‌گیرند- به موضوع آخرالزمان ویژه‌تر است چراکه در دیدگاه ایشان، کتاب مقدس پیشگویی‌های بسیاری در مورد آخرالزمان نموده و بسیاری از آنها هم در چند دهه اخیر محقق شده است!

فارغ از نوع تفسیر و برداشت منحصر به‌فرد این گروه از کتاب مقدس، تهیه‌ی برنامه زمانی توسط برخی سران این گروه برای پایان تاریخ قابل تأمل و توجه است. این افراد با تطبیق وقایع دوران معاصر با تفسیرهای خود از کتاب مقدس درصدد اثبات برنامه زمانی خود نیز هستند که البته در بسیاری موارد نتیجه امری مضحک و تمسخرآمیز می‌شود.

از جمله برنامه‌های زمانی (Timeline) برای آخرالزمان، نمونه‌ای است که جان پرایس [۱] در انتهای کتاب خود با نام «پایان آمریکا» [۲] و در سال ۲۰۱۳ ارائه کرده است. [۳] سیر کامل برنامه‌ی زمان‌بندی پایان جهان از نظر پرایس مطابق ذیل می‌باشد: (استنادات نویسنده از کتاب مقدس در ذیل آمده است)

پایان تاریخ و آخرالزمان

نمونه‌ای از برنامه‌های زمانی نموداری رخدادهای آخرالزمان با نگاه اوانجلیستی

برنامه‌ی زمانی آخرالزمان

۱- ۱۴ می ۱۹۴۸: تولد دوباره اسرائیل = جوانه زدن درخت انجیر.
انجیل متی باب ۲۴ عبارات ۳۲-۳۴ [۴]

۲- حمایت آمریکا از اسرائیل از ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹ (رئیس‌جمهور ترومن تا ریگان).
سفر پیدایش باب ۱۲ عبارت ۳ [۵]

۳- فشار آمریکا به اسرائیل برای دست‌کشیدن از زمین‌های خود برخلاف گفته کتاب مقدس از سال ۱۹۸۹ تاکنون (رئیس‌جمهور بوش پدر تا اوباما).
حزقیال باب ۴۸ عبارت ۱۴ [۶] و یوئیل باب ۳ عبارت ۲ [۷]

۴- موافقت اسرائیل با اولین پیمان صلح آخرالزمانی – اسرائیل در آرامش.
حزقیال باب ۳۸ عبارات ۱۰ تا ۱۴ [۸]

۵- حمله روسیه، ایران، لیبی و دیگر کشورها به اسرائیل – اسرائیل در جنگ.
حزقیال باب‌های ۳۷ تا ۳۹

۶- دختر بابل (آمریکا) به اسرائیل خیانت می‌کند – شکست در پایبندی به توافق دفاع نظامی.
ارمیا باب ۵۱ عبارت ۳۵ [۹] و مراثی ارمیا باب ۴ عبارت ۱۷ [۱۰]

۷- دخالت خود خداوند در نجات اسرائیل – ایجاد شکست و اضمحلال در نیروها و کشورهای حمله‌کننده.
حزقیال باب ۳۹ عبارت ۶ [۱۱]

۸- نابودی دختر بابل (آمریکا).
ارمیا باب ۵۱ عبارت ۴۹ [۱۲] و باب ۱۸ مکاشفات

۹- تهدید کشورهای دیگر توسط جهادگرایان با شیوه تخریبی مشابه و تلاش ایشان برای تسخیر جهان برای الله.

۱۰- ساخت معبد توسط اسرائیل.
حزقیال باب‌های ۴۰ تا ۴۴

۱۱- ظهور رهبر مسلمانان به عنوان رهبر یک کشور اروپایی و سپس سه کشور و پس از آن ده کشور.
دانیال باب ۲ و باب‌های ۱۲ و ۱۷ مکاشفات یوحنا

۱۲- حاکم مسلمان اروپا (امپراطوری روم احیاشده) دومین پیمان صلح آخرالزمانی را با اسرائیل می‌بندد – آغاز ۷ سال دوران رنج و محنت.
متی باب ۲۴ عبارات ۲۷ تا ۳۱ [۱۳]

۱۳- خلسه پیش از دوران رنج و محنت (کتاب مقدس به یک خلسه اشاره می‌کند ولی علمای دینی در زمان آن اختلاف دارند و به سه دسته خلسه پیش، پس و در حین دوره رنج و محنت تقسیم می‌شوند).
انجیل یوحنا باب ۱۴ عبارت ۳ [۱۴] و رساله اول قرنتیان باب ۱۵ عبارات ۵۱ و ۵۲ [۱۵]

۱۴- رهبر مسلمان اروپا سلطه خود را بر تمام جهان می‌گستراند و از مردم می‌خواهد او را بپرستند و تغییر مذهب دهند.
مکاشفات یوحنا باب ۱۳ عبارت ۱۶ [۱۶] و نیز باب ۱۴ عبارات ۹ و ۱۱ [۱۷]

۱۵- رهبر مسلمان اروپا پیمان صلح با اسرائیل را می‌شکند، به معبد وارد شده و سنت قربانی هر روزه را متوقف می‌کند – دوران بزرگ رنج و محنت ۳.۵ ساله آغاز می‌شود (خلسه حین دوران رنج).
دانیال باب ۹ عبارت ۲۷ [۱۸] و باب ۱۲ عبارت ۱۱ [۱۹] و انجیل مرقس باب ۱۳ عبارت ۱۴ [۲۰] و انجیل متی باب ۲۴ عبارت ۱۵ [۲۱]

۱۶- خلسه پس از دوره رنج و پیش از خشم خدا.
رساله اول تسالونیکیان باب ۴ عبارات ۱۳ تا ۱۷ [۲۲]

۱۷- خداوند خشم خود را بر جهان جاری می‌سازد.
مکاشفات باب ۱۹ عبارت ۲۱ [۲۳]

۱۸- بازگشت عیسی برای انتخاب وگرنه هیچ بشری نجات نخواهد یافت.
انجیل متی باب ۲۴ عبارت ۲۲ [۲۴]

۱۹- ضدمسیح و پیامبر دروغین برای ۱۰۰۰ سال زندانی خواهند شد.
مکاشفات یوحنا باب ۱۹ عبارت ۲۰ [۲۵]

برنامه زمانی پایان تاریخ و آخرالزمان

نمونه‌ای از برنامه‌های زمانی تصویری رخدادهای آخرالزمان با نگاه اوانجلیستی

در زمینه‌ی برنامه زمانی بالا -و دیگر برنامه‌های مشابه- نکات زیر قابل تامل و توجه است:

تشکیل رژیم نامشروع اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی به باور غالب گروه‌های اوانجلیستی، تجلی پیشگویی‌های کتاب مقدس در ۳۰۰۰ سال قبل بوده و به‌عنوان شروع فرآیند رخدادهای آخرالزمانی نزد این گروه تلقی می‌شود.

از نظر سران گروه‌های صهیونیسم مسیحی، هرگونه انتقاد و اعتراض به حرکت‌های دولت صهیونیستی اسرائیل ممنوع است چراکه اینان امت برگزیده‌اند و خداوند در پیمان خود با ابراهیم به ایشان عزت ابدی (؟!) داده است.

شاید از نظر خوانندگان متن بالا، ارتباط میان آیات استناد داده شده از کتاب مقدس و رخداد معرفی شده، کمی نامأنوس و عجیب به نظر برسد ولی این شیوه تفسیر آیات که سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال در آمریکا دارد، از شخصیت‌های متقدمی همچون داربی و به‌ویژه اسکوفیلد به ارث رسیده است. [۲۶] لازم به ذکر است این شیوه تفسیر و ارتباط‌دهیِ عجیب عبارات کتاب مقدس در بین دیگر عالمان مسیحی مورد انتقاد شدید بوده است.

در لیست بالا تطبیقات بسیاری صورت گرفته و البته رخدادهای آینده -به زعم نویسنده- نیز آمده است. این شیوه‌ی تطبیق‌گرایی که غالباً با واقع فاصله زیادی پیدا می‌کند، پیش از این بارها و بارها توسط دیگر سران صهیونیسم مسیحی مانند هال لیندسی و جان هاگی آزمایش و با گذشت زمان ابطال شده است.

نکته جالب در این برنامه‌های زمانی، تغییر چندباره به‌واسطه ظهور پدیده‌های جدید در سطح جهان است. مثلاً زمانی به‌واسطه تهدید قذافی، لیبی در پیشگویی‌ها مورد توجه بود و زمان دیگر شوروی (روسیه). اکنون نیز با ظهور گروه‌های تکفیری -که تعمداً از طرف غربی‌ها «جهادگرا» خوانده می‌شوند- این گروه‌ها در طرح آخرالزمانی گنجانده شده‌اند.

ظهور رهبری مسلمان و همراه‌کردن کشورهای اروپایی با خود برای جنگ با اسرائیل امری بدیع و تطبیقی نوین است که زمینه‌اش به پس از اتفاقات سال ۲۰۰۱ و رشد اسلام‌هراسی در غرب بازمی‌گردد و افرادی همچون ریچاردسون، شعیبات و دیگران در پی اثبات و تبلیغ گسترده آن هستند. نکته عجیب در این ایده اتحاد اسلامی-اروپایی است که به‌دلیل عدم امکان استناد به کتاب مقدس این نویسندگان بدان معتقد شده‌اند!

اختلاف گسترده‌ای میان مفسران اوانجلیستی کتاب مقدس در زمینه رخدادهای آخرالزمانی وجود دارد. (به‌عنوان مثال در زمینه‌ی زمان دوران هفت ساله رنج و محنت که به سه دسته پیش، پس و همزمان با ظهور مسیح تقسیم می‌شوند) در عین حال نویسنده سعی کرده در تطبیق خود همه‌ی صورت‌ها را پوشش دهد که قابل توجه است!

تحقیق و بررسی: حجةالاسلام زهیر دهقانی آرانی

پی‌نوشت‌ها:

(*) http://www.signs-of-end-times.com/end-times-timeline-bible-prophecy-events.html
[۱] John Price
[۲] The End of America

[۳] در مورد این کتاب پیش از این در اینجا توضیحاتی داده شد.
[۴] پس از درخت انجیر مثلش را فرا‌گیرید که چون شاخه‌اش نازک شده، برگ‌ها می‌آورد، می‌فهمید که تابستان نزدیک است. – همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک بلکه بر در است.- هرآینه به شما می‌گویم تا این همه واقع نشود، این طایفه نخواهد گذشت.
[۵] و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند، و لعنت کنم به آن‌که تو را ملعون خواند. و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت.
[۶] و از آن چیزی نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهای زمین صرف دیگران نخواهد شد زیرا که برای خداوند مقدس می‌باشد.
[۷] آنگاه جمیع امت‌ها را جمع کرده، به وادی یهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش اسرائیل محاکمه خواهم نمود زیرا که ایشان را در میان امت‌ها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده‌اند.
[۸] خداوند یهوه چنین می‌فرماید: در آن روز چیزها در دل تو خطور خواهد کرد و تدبیری زشت خواهی نمود. – و خواهی گفت: به زمین بی‌حصار برمی‌آیم. بر کسانی که به اطمینان و امنیت ساکنند می‌آیم که جمیع ایشان بی‌حصارند و پشت بندها و دروازه‌ها ندارند – تا تاراج نمایی و غنیمت را ببری و دست خود را به خرابه‌هایی که معمور شده است و به قومی که از میان امت‌ها جمع شده‌اند، بگردانی که ایشان مواشی و اموال اندوخته‌اند و در وسط جهان ساکنند. – شبان و ددان و تجار ترشیش و جمیع شیران ژیان ایشان تو را خواهند گفت: آیا به جهت گرفتن غارت آمده‌ای؟ و آیا به جهت بردن غنیمت جمعیت خود را جمع کرده‌ای تا نقره و طلا برداری و مواشی و اموال را بربایی و غارت عظیمی ببری؟- بنابراین ای پسر انسان نبوت نموده، جوج را بگو که خداوند یهوه چنین می‌فرماید: در آن روز حینی که قوم من اسرائیل به امنیت ساکن باشند آیا تو نخواهی فهمید؟
[۹] و ساکنه صهیون خواهد گفت ظلمی که بر من و بر جسد من شده بر بابل فرود شود. و اورشلیم خواهد گفت: خون من بر ساکنان زمین کلدانیان وارد آید.
[۱۰] چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده می‌شود. بر دیده با نگاه‌های خود انتظارکشیدیم، برای امتی که نجات نمی‌توانند داد.
[۱۱] و آتشی بر ماجوج و بر کسانی که در جزایر به امنیت ساکنند خواهم فرستاد تا بدانند که من یهوه هستم.
[۱۲] چنان‌که بابل باعث افتادن مقتولان اسرائیل شده است، همچنین مقتولان تمامی جهان در بابل خواهند افتاد.
[۱۳] زیرا همچنان‌که برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. – و هرجا که مرداری باشد، کرکسان در آنجا جمع شوند. – و فور بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردد. – آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان، با قوت و جلال عظیم می‌آید؛ – و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا بکران فلک فراهم خواهند آورد.
[۱۴] و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، بازمی‌آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشید.
[۱۵] همانا به شما سرّی می‌گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شد. – در لحظه‌ای، در طرفةالعینی، به‌مجرد نواختن صور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد، و مردگان، بی‌فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد.
[۱۶] و همه را از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وامی‌دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود نشانی گذارند.
[۱۷] و فرشته سوم از عقب این دو آمده، به آواز بلند می‌گوید: «اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پذیرد، … و دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می‌رود. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش می‌کنند و هر‌که نشان اسم او را پذیرد، شبانه‌روز آرامی ندارند.»
[۱۸] و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهدکرد و بر کنگره رجاسات خراب‌کننده‌ای خواهدآمد و الی النهایة آنچه مقدر است بر خراب‌کننده ریخته خواهد شد.
[۱۹] و از هنگام موقوف شدن قربانی دایمی و نصب نمودن رجاست ویرانی، هزار و دویست و نود روز خواهد بود.
[۲۰] پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در جایی که نمی‌باید برپا بینید – آن‌که می‌خواند بفهمد – آنگاه آنانی که در یهودیه می‌باشند، به کوهستان فرار کنند.
[۲۱] پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در مقام مقدس بر پاشده بینید هر‌که خواند دریافت کند.
[۲۲] اما ‌ای برادران نمی‌خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی‌خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید. – زیرا اگر باور می‌کنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین‌طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده‌اند با وی خواهد آورد. – زیرا این را به شما از کلام خدا می‌گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. – زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. – آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.
[۲۳] و باقیان به شمشیری که از دهان اسب‌سوار بیرون می‌آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند.
[۲۴] و اگر آن ایام کوتاه نشدی، هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن بخاطر برگزیدگان، آن روزها کوتاه خواهد شد.
[۲۵] و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر می‌کرد تا به آنها آنانی را که نشان وحش را دارند و صورت او را می‌پرستند، گمراه کند. این هر دو، زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند.
[۲۶] در این زمینه می‌توانید به کتاب صهیونیسم مسیحی نوشته استفان سایزر مراجعه فرمایید.

پایان تاریخ ، پایان تاریخ ، پایان تاریخ

اندیشکده مطالعات یهود در پیام‌رسان‌ها:

پیام رسان ایتاپیام رسان بلهپیام رسان سروشپیام رسان روبیکا

پایان تاریخ ، پایان تاریخ ، پایان تاریخ ، پایان تاریخ

همچنین ببینید

مسیحیت صهیونیستی و رسانه

فعالیت چشم‌گیر مسیحیت صهیونیستی در عرصه رسانه

این مقاله به مسأله مسیحیت صهیونیستی و رسانه می‌پردازد. كسانی که با قدرت رسانه‌ای بالا در دفاع از اسطوره‌های صهیونیستی از یهودیان هم تندتر عمل می‌کنند!

یک نظر

  1. المائده
    وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(۶۴)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 7 =