خانه / یهود و فرقه‌ها / یهود و بهائیت (صفحه 2)

یهود و بهائیت

یهودیان، خاندان باب و تجارت جهانی تریاک (3)

خانواده باب و تجارت مواد مخدر

تجارتخانه‌ی سه برادر زن باب، در پیوند با تجارتخانه سه دایی باب و سایر خویشان «شیرازی» ایشان صادرکنندگان اصلی تریاک ایران، و کارگزار کمپانی‌های یهودی بمبئی، به رهبری خاندان‌های ساسون و جیجی ‌بهای بودند.

ادامه نوشته »