روچیلدها و طلای آفریقای جنوبی

روچیلدها و طلای آفریقای جنوبی

آئین موسی (ع) و کاهنان طلاپرست! روچیلدها

خاستگاه و مبانی نظری طبقه کاهنان یهودی به روایات مندرج در «سفر خروج» می‌رسد و زمان آن به بازگشت موسی (ع) از کوه طور نسبت داده می‌شود؛ آن‌گاه که دستور احداث معبدی باشکوه را برای استقرار یهوه صادر کرد.

در این روایت، «خدای اسرائیل» سخت شبیه به خدای فنیقی بعل است. او نیز معبدی طلایی و انباشته از گران‌بهاترین کالاهای آن عصر می‌خواهد تا «در میان مردم» خود ساکن شود. روشن است که این درخواست انطباقی با وضع قبایل بنی‌اسرائیل در زمان موسی (ع) و مهاجرت آنان به کنعان ندارد و مبداء آن به دوران شکوفایی ثروت دولت‌های یهود و عمری و پیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی و سیاسی آنان با شهر-دولت‌های فنیقی می‌رسد.

این معبد باشکوه «خدای اسرائیل» اقتباسی است از معابد صور و صیدا. آنچه در آئین پرستش گوساله طلایی اصل است در واقع پرستش طلا است. بدین‌سان، معبد سلیمان به خزانه‌ای انباشته از طلا و جواهرات و کاهنان به متولیان این گنج بدل می‌شوند. تدوین‌کنندگان «سفر خروج» از زبان خدای موسی این سنّت فنیقی را چنین انتقال می‌دهند:

«یهوه» در کوه طور تخت و بارگاه باشکوه خود را به موسی نشان می‌دهد و خواستار آن می‌شود که برایش معبدی، دقیقاً مشابه این نمونه، ساخته شود:

و خداوند موسی را خطاب کرده گفت به بنی‌اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند… و این است هدایا که از ایشان می‌گیرید: طلا و نقره و برنج، و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز. و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطیم. و روغن برای چراغ‌ها و ادویه برای روغن مسح و برای بخور معطر. و سنگ‌های عقیق و سنگ‌های مرصعی برای ایفود و سینه بند. و مقامی و مقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم… و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم باشد. و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون و بیرون بپوشان. و بر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز. و برایش چهار حلقه زرین بریز، و آنها را بر چهار قایمه‌اش بگذار؛ در حلقه بر یک طرفش و دو حلقه بر طرف دیگر. و دو عصا از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان. و آن عصاها را در حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران تا تابوت را به آنها بردارند… و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم و عرض یک ذراع و نیم. و دو کروبی از طلا بساز… و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع و عرضش یک ذراع و نیم باشد. و آن را به طلای خالص بپوشان. و تاجی از طلا به هر طرفش بساز… و برای حاشیه‌اش تاجی زرین از هر طرف بساز. و چهار حلقه زرین برایش بساز… و عصاها را از چوب شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان… و صحن‌ها و کاس‌ها و جام‌ها و پیال‌هایش را به آنها هدایای ریختنی می‌ریزند بساز. آنها را از طلای خالص بساز… و چراغدانی از طلای خالص بساز…و سیب‌ها و شاخ‌هایش از همان باشد یعنی از یک چرخکاری طلای خالص… و سینه‌هایش از طلای خالص باشد. خودش با همه اسبابش از یک وزنه طلای خالص ساخته شود. و آگاه باش که آنها را موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی. (۱)

محل استقرار این خدای شیفته‌ی طلا چنین است:

و مسکن را از ده پرده کتان نازک تابیده و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز. با کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما. طول یک پرده بیست و هشت ذراع و عرض یک پرده چهار ذراع و همه پرده‌ها را یک اندازه باشد… و پنجاه تکمه زرین بساز… [و پس از شرحی مبسوط درباره زیورآلات این پرده‌ها] و تخته‌ها را به طلا بپوشان و حلقه‌های آنها را از طلا بساز تا حلقه‌های پشت بندها باشد و پشت بندها را به طلا بپوشان. پس مسکن را برپا کن موافق نمونه[ای] که در کوه به تو نشان داده شد. (۲)

معبد سلیمان

نمایی از معبد طلایی که یهوه برای خود سفارش داد!

موسی (ع) سپس گروه معینی را به‌عنوان متولّی این معبد منصوب نمود. آنان کاهن (۳) خوانده می‌شدند و به دلیل انتساب به قبیله لاوی، لاویان نام گرفتند. به عبارت دیگر، «لاویان» یک گروه از کاهنان‌اند که به‌دلیل تولیت «معبد» از سایر کاهنان بنی‌اسرائیل متمایز می‌شدند. نخستین «کاهن بزرگ» بنی‌اسرائیل هارون انگاشته می‌شود؛ همان کسی که [مطابق عقیده یهود] در غیبت برادرش، موسی برای سرگرمی قوم او پیکره «گوساله طلایی» را برافراشت و توانایی خود را در این حرفه به ثبوت رسانید. این سِمَت در خاندان هارون موروثی است و به این دلیل آنان کاهنان هارونی نیز نام دارند.

و تو برادر خود هارون و پسرانش را از میان بنی‌اسرائیل نزد خود بیاور تا برای من کهانت کنند… و رخت‌های مقدس برای برادرت هارون به جهت عزت و زینت بساز… و رخت‌هایی که می‌سازند این است: سینه بند و ایفود و ردا و پیراهن مطرز و عمامه و کمربند… و ایشان طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک را بگیرند. و ایفود را از طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت نساج ماهر بسازند… زنگله زرین و اناری گرداگرد دامن ردا و در بر هارون باشد هنگامی که خدمت می‌کند تا آواز آنها شنیده شود… و تنکه از طلای خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسیت برای یهوه نقش کن. و آن را به نوار لاجوردی ببند تا بر عمامه باشد… (۴)

این توضیح ادامه دارد و جزئیات لباس عجیب و مزیّن به قطعات بی‌شمار طلا و جواهر کاهنان هارونی (لاویان) و مراسم پرهزینه و خیره‌کننده‌ای که در «معبد» برپا می‌کنند، شش باب کامل (۲۵-۳۱) از «سِفر خروج» را به خود اختصاص می‌دهد.

روچیلدها جانشینان شایسته‌ی خدای طلادوست! (۵)

در سال ۱۸۹۹ به خاطر کشف مقادیر بسیار زیاد و فزاینده‌ای از طلا و الماس در آفریقای جنوبی، روچیلدها از طریق عاملان خود، لُرد آلفرد میلنر (Lord Alfred Milner) و سیسیل رودز (cecil Rhodes) چهارصدهزار سربازان انگلیسی را به آن جا اعزام می‌نمایند تا با دشمن! بجنگند. دشمنی که متشکل از سی هزار کشاورز بوئری (۶) مسلح به تفنگ است که تمایلی به ترک اراضی‌شان ندارند.

سیسیل رودز ، سیسیل رودس

سیسیل رودز (۷)، تاجر و سیاستمدار انگلیسی از مشهورترین حامیان سیاست‌های سلطه‌جویانه و استعمارگرانهٔ انگلیس در جنوب آفریقا بود.

…..

در خلال این به اصطلاح جنگ است که اردوگاه کار اجباری ابداع می‌شود؛ اقدامی که در طی آن، حکومت انگلستان هواداران بوئرها از جمله زن‌ها و کودکان را دستگیر می‌کرد و آنان را در اردوگاه‌های غیربهداشتی و تب‌زده به کار می‌گمارد.

شبه نظامیان هلندی زبان بوئر

شبه‌نظامیان هلندی‌زبان بوئر

ارتش انگلستان تحت سلطه‌ی روچیلدها در این جنگ پیروز می‌‌شود و از این رو ثروت هنگفتی از طلا و الماس نصیب روچیلدها می‌شود.

دریادار هنری همیلتون بیمیش (Henry Hamilton Beamish) در سی ام اکتبر ۱۹۳۷ در جریان سخنرانی در خصوص جنگ بوئر، مطلب ذیل را بیان می‌کند:

«جنگ بوئر ۳۷ سال پیش به وقوع پیوست. بوئر در زبان هلندی یعنی کشاورز. بسیاری بودند که ابرقدرتی چون انگلستان را به خاطر تلاش برای نابودکردن بوئرها به باد انتقاد گرفتند. من با انجام تحقیقی به این نتیجه دست یافتم که تمام معادن طلا و الماس آفریقای جنوبی، تحت مالکیت یهودیان بوده است؛ روچیلدها طلا را زیر سلطه‌ی خود داشتند؛ ساموئل‌ها (samuels) معادن نقره را کنترل می‌کردند؛ باوم (Baum) دیگر معادن را زیر سلطه داشت و موزس (Moses) هم فلزات پایه را کنترل می‌کرد. این مردمان به هر چیزی که دست می‌گذارند، ناگزیر آن را آلوده می‌کنند.»

استفانوس یوهانس پاول کروگر

استفانوس یوهانس پاول کروگر

استفانوس یوهانس پاول کروگر (stephamus Johannes paul kruger)، رئیس جمهور ناحیه‌ی ترانسوال (Transvaal) در آفریقای جنوبی در این سال، در خصوص تنها راه حلی که می‌تواند برای ایجاد صلح در آفریقای جنوبی مجسم نماید، اظهار می‌دارد:

«اگر امکان آن بود تا انحصار یهودیان را از این کشور بیرون نماییم و بدون متحمل شدن جنگ با بریتانیا به کشت و کار خود ادامه دهیم، آن گاه می‌توانستیم ادعا کنیم که مشکل صلح دائمی را حل کرده‌ایم.»

پی‌نوشت‌ها:
(۱) سفر خروج، ۲۵/ ۱-۴۰.
(۲) همان مأخذ، ۲۶/ ۱-۳۰. توصیف مشروح و کامل این «معبد» در باب های ۲۶ تا ۲۷ «سفر خروج» مندرج است.
(۳) Kohan
(۴) سفر خروج، ۲۸/ ۱-۴۳.
(۵) منبع این قسمت از یادداشت: کتاب «صهیونیسم در مسیر سلطه»، نوشته: «اندرو کارینگتن هیچکاک»، برگردان: «محمدیاسر فرحزادی»، تهران: نشر ساقی، چاپ اول، ص۷۵-۷۶.
(۶) Boer : سفیدپوستان هلندی‌تبار آفریقای‌جنوبی.
(۷) نام سیسیل رودز در ویکی‌پدیای انگلیسی ذیل این رده‌ها دیده می‌شود:
۱. فراماسون‌های لژ بزرگ متحد انگلستان
۲. عضو بانک سرمایه‌گذاری اِن. اِم. روچیلد
۳. فراماسون‌های آفریقای جنوبی
۴. ندانم‌گرایان انگلستان

به‌کوشش: اندیشکده مطالعات یهود

روچیلدها ، روچیلدها

اندیشکده مطالعات یهود در پیام‌رسان‌ها:

پیام رسان ایتاپیام رسان بلهپیام رسان سروشپیام رسان روبیکا

همچنین ببینید

تاریخچه یهود در ایالات متحده

حکایت یهود در ایالات متحده با کریستف کلمب آغاز می‌شود. سوم اوت ۱۴۹۲ کلمب با کشتی به مقصد مغرب حرکت کرد در حالی‌که گروهی از یهودیان را همراه داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + چهار =