آلبوم عکس میدراش و زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد

آلبوم عکس میدراش و زیارتگاه هاراو اورشرگا

در جست‌وجو برای یافتن عکس‌های متناسب برای مقالات سایت، گاهی تعداد عکس‌ها بیش از آن است که بتوان از تمامی آن‌ها در مقاله استفاده کرد. از سوی دیگر، این عکس‌های اضافی دائماً در معرض حذف از اینترنت قرار دارند، لذا به نظر رسید مناسب باشد که این عکس‌ها به‌صورت جداگانه و در قالب یک صفحه‌‌ی اختصاصی منتشر شوند. چهارمین سِری از این عکس‌ها با عنوان «آلبوم عکس میدراش و زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد» مربوط است به مقاله‌ی «هاراو اورشرگا ؛ کابالیست ایرانی»

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 1

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 2

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 3

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 4

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 5

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 6

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 7

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 8

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 9

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 10

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 11

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 12

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 13

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 14

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 15

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 16

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 17

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 18

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 19

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 20

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 21

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 22

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 23

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 24

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 25

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 26

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 27

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 28

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 29

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 30

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 31

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 32

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 33

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 34

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 35

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 36

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 37

زیارتگاه هاراو اورشرگا در یزد 38

میدراش هاراو اورشرگا در یزد

میدراش هاراو اورشرگا یزد 1

میدراش هاراو اورشرگا یزد 2

میدراش هاراو اورشرگا یزد 3

میدراش هاراو اورشرگا یزد 4

میدراش هاراو اورشرگا یزد 5

میدراش هاراو اورشرگا یزد 6

میدراش هاراو اورشرگا یزد 7

میدراش هاراو اورشرگا یزد 8

میدراش هاراو اورشرگا یزد 9

میدراش هاراو اورشرگا یزد 10

میدراش هاراو اورشرگا یزد 11

میدراش هاراو اورشرگا یزد 12

میدراش هاراو اورشرگا یزد 13

میدراش هاراو اورشرگا یزد 14

میدراش هاراو اورشرگا یزد 15

میدراش هاراو اورشرگا یزد 16

میدراش هاراو اورشرگا یزد 17

.

آلبوم عکس خانواده اورشرگا

حاخام مشه بن حاخام اسحاق اورشرگا نسل سوم هاراو اورشرگا

حاخام مشه بن حاخام اسحاق اورشرگا نسل سوم هاراو اورشرگا

ملاقات مستشار اروپایی با حاخام اور بن حاخام مشه و حاخام مشه بن حاخام اسحاق اورشرگا یزد 1287 شمسی

ملاقات مستشار اروپایی با حاخام اور بن حاخام مُشه و حاخام مُشه بن حاخام اسحاق اورشرگا یزد ۱۲۸۷ شمسی

حاخام اور بن موشه میریام بت حاخام یوسف حاخام ماشاالله بن حاخام اور از خاندان هاراو اورشرگا

از راست: حاخام اور بن موشه نسل چهارم هاراو اورشرگا – میریام بت حاخام یوسف نسل ششم هاراو اورشرگا – حاخام ماشاالله بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا

حاخام اور بن حاخام مشه اورشرگا نسل چهارم هاراو اورشرگا

حاخام اور بن حاخام مشه اورشرگا نسل چهارم هاراو اورشرگا

حاخام ماشاالله بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا

حاخام ماشاالله بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا – فوت ۱۳۶۸ شمسی

بزرگان یهودی یزدی مقیم تهران حاخام یوسف حییم اورشرگا ملا یوسف یزدی و حاجی صیون ابا الیا و خانواده

جمعی از بزرگان یهودی یزدی مقیم تهران نشسته از راست: فرزند حاجی صیون – حاجی صیون ابا الیا – حاخام یوسف حییم اورشرگا (ملا یوسف یزدی) – برادر حاجی صیون – ناشناس – فرزند حاجی صیون – ایستاده حاجی شموئل فرزند حاجی صیون – تهران ۱۳۰۲ شمسی

حاخام یوسف حییم اورشرگا (ملا یوسف یزدی)

حاخام یوسف حییم اورشرگا (ملا یوسف یزدی)

حاخام یوسف حییم اورشرگا بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا 1

حاخام یوسف حییم اورشرگا بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا فوت ۱۱-۱۱-۱۳۵۶ شمسی

حاخام یوسف حییم اورشرگا بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا 2

حاخام یوسف حییم اورشرگا بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا فوت ۱۱-۱۱-۱۳۵۶ شمسی

حاخام یوسف حییم اورشرگا بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا 3

حاخام یوسف حییم اورشرگا بن حاخام اور نسل پنجم هاراو اورشرگا فوت ۱۱-۱۱-۱۳۵۶ شمسی

ملا یوسف اورشرگا بنیان‌گذار کنیسای اورشرگا نوه هاراو اورشرگا

ملا یوسف اورشرگا بنیان‌گذار کنیسای اورشرگا نوه هاراو اورشرگا

حاخام موشه بن اسحاق یا ملا آقا بابا نسل سوم هاراو اورشرگا و حاخام اعظم و حاخام اور بن موشه نسل چهارم ملا اور شرگا

روحانیان یهودی یزد در سال ۱۲۸۱؛ از چپ: ۱- حاخام موشه بن اسحاق یا ملا آقا بابا، نسل سوم هاراو اورشرگا ۲- حاخام اور بن موشه، نسل چهارم هاراو اورشرگاء ۳- حاخام یوسف حییم نسل پنجم هاراو اورشرگا

میدراش و زیارتگاه هاراو اورشرگا

اندیشکده مطالعات یهود در پیام‌رسان‌ها:

پیام رسان ایتاپیام رسان بلهپیام رسان سروشپیام رسان روبیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − دو =