خانه / بایگانی برچسب: بنی‌اسرائیل (صفحه 4)

بایگانی برچسب: بنی‌اسرائیل

کتاب‌های تاریخی کتوویم

کتاب‌های تاریخی کتوویم

کتوویم شامل 13 کتاب مزامیر داوود، امثال سلیمان، ایوب، غزل غزل‌های سلیمان، روت، مراثی ارمیا، استَر، جامعه‌ی سلیمان، دانیال، عزرا، نَحَمیا و کتاب‌های اول و دوم تواریخ ایام می‌شود.

ادامه نوشته »