بایگانی/آرشیو برچسب ها : حکیم باشی

یهود در دربار قاجار؛ از دشمنی با امیرکبیر تا دوستی با میرزا آقاخان نوری

یهود در دربار قاجار از دشمنی با امیرکبیر تا دوستی با میرزا آقاخان نوری

با حذف امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری صدراعظم ایران شد. در دوران او نه فقط نفوذ بیگانگان افزایش یافت، بلکه شیرازه امنیتی که امیرکبیر برقرار ساخته بود از هم گسست.

بیشتر بخوانید »